REDSKAP FÖR UTHÅLLIGT LANTBRUK

 

Baljväxtkulturer
Weed master Crawler
Företagsinfo

Elomestari Ab
Mäkikierintie 9
FIN-95520 Torneå, Finland

Tel. +358 40-581 8477

petri.leinonen<a> elomestari.fi

Litet mera om baljväxtkulturer kommer här inom kort.
 
Men kortfattat: vi tillverkar och säljer baljväxtkulturer för skandinaviska förhållandena. Våra bakteriestammar kommer från finska åkermarker och är elitstammarna från intensiv forskningsarbe av Helsinfors Universitet och Lantbrukets Forskningscentral. Även vi fortsätter arbetet. Stammarna är anpassade till skandinaviska mark- och temperaturförhållandena.
 
Ympningstekniken är modern: bakteriena trivs bra i utvald bärarsubstans, och tillsatt vidhäftningsmedel skyddar bakteriena mot uttorkning på fröyta. Elomestari Typpiymppi baljväxtkultur kan tilllämpas redan en vecka före sådd !
 
Vi levererar även till Sverige! Vårt läge nära Haparanda gör det möjligt att utnyttja snabba och förmånliga inhemska frakt (inom Sverige).
 
Vi har kulturer till följande grödor - i tabellen är angiven mängd frö som kan behandlas med en förpackning.
 
EUROPRISER
 

Förpackningar (för kg frö) samt priser 2019 (EURO, med 24% moms., fritt i hos oss i Kukkola)

växtart                           

mini

liten

stor

maksi

klöver

 

10

20

60

lusern

10

20

40

 

käringtand

5

10

20

 

getärt (Galega)

10

20

40

 

vicker

 

50

100

300

ärt

 

100

200

600

bondböna

 

100

200

600

euro

23,00

31,00

47,00

109,00

 

PRISER I SEK

Förpackningar (för kg frö) samt priser 2019 (SEK, utan moms., fritt i Haparanda)

växtart                            

mini

liten

stor

maksi

klöver

 

10

20

60

lusern

10

20

40

 

käringtand

5

10

20

 

getärt (Galega)

10

20

40

 

vicker

 

50

100

300

ärt

 

100

200

600

bondböna

 

100

200

600

SEK

185

250

385

879

 
Rhizobium-baljväxtkultur för ympning av utsäde
- bärarsubstans: malen, neutraliserad torv-kolblandning med vidhäftningsmedel
- dosering: se tabellen
- liten förpackning 150 g, stor 300 g, maksi 3 x 300 g
- godkänd för ekologisk odling 
- bakteriearter::
klöver: Rhizobium leguminosarum biovar. trifolii
ärt, vicker: R. leguminosarum biovar. viciae
bondböna: R. leguminosarum biovar. viciae
getärt: R. galegae
lusern: Sinorhizobium meliloti
käringtand: R. loti
- tillverkare: Elomestari Oy
- försäljning: Fröhandlare, lantbruksaffärer, tillverkare.